image

Wal Wobrwyo

image08.02.18 gala nofio'r urdd

Llongyfarchiadau mawr i Hari ar ei lwyddiant yn y pwll yng ngala nofio'r Urdd yng Nghaerdydd. 1af yn y ras rhydd a 1af yn y ras pili pala! Ardderchog!!