image

Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Eleri Davies

Pennaeth Cynorthwyol/Athrawes: Mrs Carys Jones

Athrawes: Mrs Annest Glyn
Athrawes: Mrs Elen Beaven
Athrawes: Miss Bethan Jones (ar secondiad)
Athrawes: Miss Stephanie Grimes
Athro: Mr Iolo Jones

Cymorthyddion dosbarth:
Miss Eleri Parry
Mrs Fiona Williams
Mrs Bethan Roberts
Mrs Gwenno Huws
Miss Ffion Roberts
Mrs Rhian Lane
Miss Sara Jones
Miss Eleri Catrin Jones

Gofalwr: Mr Tristan Jones

Glanhawraig: Mrs Caroline Edwards

Cogyddes: Mrs Rhian Parry

Cymhorthydd cegin: Miss Lowri Pugh

Clerc swyddfa: Miss Elena Williams

Gofalwyr amser cinio: Miss Eleri Parry