image

Cyfeillion

Cadeirydd: Mrs Eirian Farrell
Is-Gadeirydd: Mrs Delyth Evans
Trysorydd: Mrs Cara Fray
Is-Drysorydd: Mrs Sandra Bodden Jones
Ysgrifennydd: Miss Nicola Smith
Is-Ysgrifennydd: Mrs Annest Glyn

Bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol yn fuan